Algemene Gebruikersvoorwaarden MKB Cybertraining

Laatst bijgewerkt: 18-08-2023

Welkom bij de Algemene Gebruikersvoorwaarden van MKB Cybertraining (“wij”, “ons”, “onze”). Deze voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van gebruikers (“u”, “uw”) bij het gebruik van ons digitaal leerplatform. Door gebruik te maken van ons platform, stemt u in met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze diensten gebruikt.


1. Toegang tot het Platform
1.1. Account: Om toegang te krijgen tot het platform, moet u een account aanmaken en relevante informatie verstrekken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
1.2. Leeftijdsbeperking: U verklaart dat u de vereiste leeftijd heeft om in overeenstemming met de wetgeving van uw rechtsgebied toegang te hebben tot ons platform.


2. Gebruiksrechten en Beperkingen
2.1. Licentie: Wij verlenen u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om ons platform te gebruiken voor educatieve doeleinden, overeenkomstig deze voorwaarden.
2.2. Beperkingen: U stemt ermee in om ons platform niet te gebruiken voor enig onwettig, schadelijk of ongeoorloofd doel. U mag de inhoud van het platform niet kopiëren, verspreiden, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren of enige andere handeling uitvoeren die onze intellectuele eigendomsrechten schendt.


3. Betaling en Restitutie
3.1. Betaling: Voor sommige cursussen of diensten kunnen kosten in rekening worden gebracht. U gaat ermee akkoord om de toepasselijke kosten te betalen volgens de verstrekte betalingsmethoden.
3.2. Restitutiebeleid: Restituties worden verstrekt volgens ons restitutiebeleid, zoals beschreven op onze website. Dit beleid kan variëren afhankelijk van het type cursus of dienst dat u heeft gekocht. Raadpleeg het restitutiebeleid voor specifieke informatie over terugbetalingen.


4. Intellectuele Eigendom
4.1. Inhoud: Alle inhoud op ons platform, inclusief tekst, afbeeldingen, video’s en andere materialen, zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van ons of onze licentiegevers.
4.2. Gebruiksbeperkingen: U mag geen inhoud van ons platform kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of gebruiken voor enig ander doel zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


5. Beëindiging
Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot ons platform op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten, inclusief in geval van schending van deze voorwaarden.


6. Wijzigingen in de Voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze algemene gebruikersvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht vanaf het moment van publicatie op onze website.


7. Contactgegevens
Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze algemene gebruikersvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@mkbcybertraining.nl. Dank u voor het lezen van onze Algemene Gebruikersvoorwaarden. Wij hopen dat u een waardevolle leerervaring zult hebben op MKB Cybertraining.

Nerds & Company B.V.
KVK-nummer: 53044630